Ettevõttest

AS Remet - asutatud 1990.a.

Äriregistri kood: 10078687

Majandustegevuse registri (MTR) registreeringud:

 

 

 

 

 

EP10078687-0001

 

 

Projekteerimine

 

EK10078687-0001

 

 

Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine

 

EO10078687-0001

 

 

Omanikujärelevalve

 

EJ10078687-0001

 

 

Ehitusjuhtimine

 

ERE000029

 

 

Raudtee-ehitusega tegelemine

 

EH10078687-0001

 

 

Ehitamine

 

EL10078687-0001

 

 

 

Elektritööd

Muinsuskaitseameti tegevusluba - MA 000720 Arhitektuurimälestiste konserveerimine, restaureerimine ja remont.

Kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001:2008

Keskkonnajuhtimissüsteem - vastab ISO 14001:2004