Juhtimine

Keskkond

Ehitusettevõttena tunnetame oma vastutust ümbritseva keskkonna ees. Meie keskkonnajuhtimissüsteemi eesmärk on tagada optimaalseim ressursikulu ja ennetada võimalikke keskkonnaprobleeme. AS Remeti keskkonnajuhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks EN ISO 14001:2004 nõuetele ja sertifitseeritud Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. poolt.

Struktuur

Ehitustegevuse võtmeisikuks on insener. AS-i  Remet struktuuri üles ehitamisel oleme panustanud inseneride väärtustamisele ja koolitamisele. Meie juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks EN ISO 9001:2008 ja OHSAS nõuetele. AS Remet tervikuna on oma tellijatele usaldusväärne koostööpartner.